Kam se starým a nesoběstačným člověkem

Osudy lidí jsou různé. Někdo má spokojené dětství, dospělost i stáří, někdo se trápí, aniž by sám mohl situaci ovlivnit. Období sklonku života samo osobě nebudí moc pozitivních reakcí. Lidé se stáří obávají, bojí se smrti a nemocí, nesamostatnosti, i osamění. Pokud nemá starý člověk rodinu, která se o něj postará a on sám již není schopen si se vším ve své domácnosti poradit, je vhodné, aby žil někde, kde toto všechno bude zajištěno. Tedy, aby důstojně žil a dožil.
oběd důchodců
Řeč je o pobytových zařízeních pro seniory, obecně o domovech důchodců, nebo domech s pečovatelskou službou. Jejich existence je podložena zákonem o sociálních službách a jsou tedy sociální službou, jejímž cílem je zajistit zejména osobám, které již z důvodu svého vysokého věku, nebo zdravotního stavu, nejsou schopny žít samostatně a zajistit si veškeré úkony v domácnosti a při péči o sebe sama.
Jsou tedy dva typy těchto pobytových zařízení a každé je určeno trochu jiné cílové skupině.

Dům s pečovatelskou službou
Jedná se o službu, která je určena seniorům, kteří již nemohou, nebo nechtějí žít ve svém bytě, ale ještě zvládají některé práce či činnosti a proto nepotřebují neustálý dohled a péči. Domy s pečovatelskou službou jsou běžně vybaveny malometerážními byty, v nichž bydlí senioři jako ve své vlastní domácnosti. Během dne k nim dochází pečovatelka vypomoci s tím, s čím potřebují. Může se jednat o úklid, vaření, nebo aplikaci léků, či pomoc s hygienou.