Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi je sociální pobytovou službou. Ubytování je určeno pro osamělou matku, která má jedno či více dětí a nemá se kde uchýlit.
Pobyt v azylovém domě je možný 1 rok. V průběhu tohoto období žena platí poplatky za ubytování (které jsou poměrně nízké vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o ženy, které jsou obvykle buď na mateřské, nebo jsou nezaměstnané). O jídlo se stará samotná matka, ale v případě, že má problém hospodařit, například neumí vycházet s penězi, naplánovat si efektivní nákupy, uvařit, dostane se jí samozřejmě v této oblasti pomoci. Podobně je to také při výchově dětí.
V azylových domech se nejčastěji ocitají ženy, které se staly obětí domácího násilí a které nemají podporu ze strany příbuzných.
chlapeček ve vestě

Život zde není nijak snadný

Pobyt v azylovém domě není nijak snadný. Na jedné straně se ženám dostane velké podpory. Kromě pomoci s hospodařením a výchovou si ženy mohou popovídat o své situaci, je jim poskytováno poradenství, získají čas k tomu, aby si promysleli co dál se životem. To vše je pro ně velmi důležité, protože jsou často v situaci, kdy by se bez pomoci a rady neobešli.
matka a syn
Na straně druhé samotný pobyt v azylovém domě představuje pro mnohé ženy i jejich děti nemalý stres. V azylových domech nezřídka žijí ženy, které nejsou právě kompetentní k výchově dětí a péči o domácnost. Sociální dávky nezřídka utrácí za cigarety a alkohol a děti nechávají více méně v péči pracovníků. Obvykle nemají motivaci svůj život měnit, a protože pobyt v azylovém domě je možný jeden rok, putují od azylového domu k druhému. Pro slušné ženy, které mají motivaci změnit svůj život a zajistit pro své děti lepší budoucnost je soužití s těmito ženami nepochybně velmi stresující a traumatizující.
A azylovém domě funguje také poměrně přísný řád, který obyvatelky musí respektovat, jinak jim bude ukončena smlouva o pobytu.